PLANERING


Ansvaret för att en lekplats uppfyller de säkerhetsregler som finns ligger hos fastighetsägaren.

 

Det kan vara en kommun, en skola, ett fastighetsbolag eller en bostadsrätts- eller samfällighetsförening.

 

Vilka regler som gäller framgår av en folder som tagits fram av Boverket, Konsumentverket och Svenska Kommunförbundet, "Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap".

 

Kommunförbundet har även tagit fram en handbok, "Säkra lekplatsen", som ger vägledning till hur lekplatser ska vara utformade.

 

Se över var och vad behovet ligger i er lekplats. Använd er gärna av entreprenörer, leverantörer och arkitekter.

Annonser