”Hallås Trä & Entreprenad AB skall genom ett aktivt arbete minska på miljöbelastningen av utsläpp från fossila bränslen genom ny teknik och god planering samt återvinning”
 

 

Detta uppnås genom att: 


•    Basera verksamheten på en helhetssyn där miljöeffekterna under produkternas hela livslängd beaktas.


•    Minimera effekterna av ingreppen på natur och värna om biologisk mångfald.


•    Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog.   

    
•    Uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.


•    Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål.


•    Arbeta med ständiga förbättringar av miljöprestandan.


•    Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.


•    Öppet redovisa vårt miljöarbete.

Annonser