UNDERHÅLL


Gå igenom underhållsplaner. Även en ny lekplats kräver underhåll. Städning av ytor samt kontroll av utrustning, skadegörelse,slitage mm.

Annonser